Bộ sưu tập của ông James Hull bao gồm 543 chiếc xe cổ khác nhau. Ảnh: Một chiếc xe Bentley cổ màu đen trong bộ sưu tập.

Slideshow